1 2 3 4

НачалоТП Държавно ловно стопанство "Дикчан”


ТП Държавно ловно стопанство "ДИКЧАН"


За любителите на ловни приключения Държавно ловно стопанство “Дикчан” е предпочитано място за лов и почивка. Не само защото се намира в красивите Югозападни Родопи , а и заради изобилието от дивеч. Географското положение на района, мекият средиземноморски климат, обусловен от близостта му до р. Места и намиращият се в съседство яз.Доспат създават условия за развитие на основните видове дивеч.

Станцията е разположена в живописната местност Дикчан, с прекрасна леглова база, в три хижи, с общо 30 легла. Обширните поляни и вековните дървета са чудесно място за лов и почивка.

Територията на резервата е осеяна с исторически забележителности като: древни тракийски светилища, римски мостове и бойни охранителни кули от средновековието. Екскурзиите до архитектурните резервати Долен и Ковачевица от времето на българското възраждане носят на туристите неповторими преживявания.

В такава обстановка ловът винаги е успешен и приятен. Обект на лов са благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня, сърна, глухар, както и хищниците - вълк и лисица. Дребният дивеч е представен от заек, яребица, кеклик, белка и дива котка.


НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2018
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ДИКЧАН


ЗАПОВЕД
23/07/2018
ГОРСКО-СТОПАНСКИ ПЛАН


УВЕДОМЛЕНИЕ
23/07/2018
ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ИЗРАБОТВАНЕТО НА ГОРСКО-СТОПАНСКИ КАРТИ,ГОРСКО-СТОПАНСКИ ПЛАН,ПЛАН ЗА ЛОВНО-СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ,ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ И ГОРСКО-СТОПАНСКИЯ ПЛАН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В РАЙОНА НА ТП ДЛС "ДИКЧАН"-с.сАТОВЧА