1 2 3 4

НачалоТП Държавно ловно стопанство "Дикчан”


ТП Държавно ловно стопанство "ДИКЧАН"


За любителите на ловни приключения Държавно ловно стопанство “Дикчан” е предпочитано място за лов и почивка. Не само защото се намира в красивите Югозападни Родопи , а и заради изобилието от дивеч. Географското положение на района, мекият средиземноморски климат, обусловен от близостта му до р. Места и намиращият се в съседство яз.Доспат създават условия за развитие на основните видове дивеч.

Станцията е разположена в живописната местност Дикчан, с прекрасна леглова база, в три хижи, с общо 30 легла. Обширните поляни и вековните дървета са чудесно място за лов и почивка.

Територията на резервата е осеяна с исторически забележителности като: древни тракийски светилища, римски мостове и бойни охранителни кули от средновековието. Екскурзиите до архитектурните резервати Долен и Ковачевица от времето на българското възраждане носят на туристите неповторими преживявания.

В такава обстановка ловът винаги е успешен и приятен. Обект на лов са благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня, сърна, глухар, както и хищниците - вълк и лисица. Дребният дивеч е представен от заек, яребица, кеклик, белка и дива котка.


НОВИНИ

ЗАПОВЕД
23/07/2018
ГОРСКО-СТОПАНСКИ ПЛАН


УВЕДОМЛЕНИЕ
23/07/2018
ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ИЗРАБОТВАНЕТО НА ГОРСКО-СТОПАНСКИ КАРТИ,ГОРСКО-СТОПАНСКИ ПЛАН,ПЛАН ЗА ЛОВНО-СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ,ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ И ГОРСКО-СТОПАНСКИЯ ПЛАН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В РАЙОНА НА ТП ДЛС "ДИКЧАН"-с.сАТОВЧА


СЪОБЩЕНИЕ
15/07/2016
Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.