1 2 3 4

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2018 - 26 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1800 бб, бк, 975 48 2 121 68 1214 27973 Открит конкурс

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1801 бб, бк, чб, 584 95 9 101 30 819 19192 Открит конкурс

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1802 бб, бк, ела, см, чб, 842 35 11 131 49 1068 24998 Открит конкурс

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, 701 36 2 117 29 885 20541 Открит конкурс

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1804 бб, бк, ела, ива, см, трп, 590 179 17 457 97 1340 33700 Открит конкурс

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812 бб, бк, ела, ива, см, тп, 230 160 43 462 43 938 24788 Открит конкурс

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1820 бб, бк, ела, см, 772 147 35 173 29 1156 27438 Открит конкурс

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1821 бб, бк, ела, см, 1554 379 32 216 85 2266 52987 Открит конкурс

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1805 бб, бк, ела, см, чб, 312 144 14 296 50 816 20759 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806 бб, бк, ела, ива, см, 281 197 36 677 36 1227 32720 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1807 бб, бк, ела, ива, см, трп, 237 125 18 338 68 786 20432 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1808 бб, бк, ела, см, 406 134 24 477 86 1127 29120 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809 бб, бк, ела, ива, см, 314 204 48 372 74 1012 26042 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810 бб, бк, ела, лст, см, 299 273 64 312 50 998 25576 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1811 бб, бк, ела, ива, см, трп, 270 203 47 709 182 1411 37525 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1813 бб, бк, ела, см, 162 251 45 460 75 993 26403 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1814 бб, бк, бм, ела, ива, см, тп, 182 198 19 329 126 854 22233 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1815 бб, бк, ела, см, 101 84 8 655 91 939 25826 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1816 бб, бк, ела, ива, см, 47 127 11 186 11 382 10237 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817 бб, бк, ела, см, 1008 193 38 204 27 1470 34733 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818 бб, бк, ела, см, 720 159 19 92 53 1043 24385 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1819 бб, бк, ела, см, 796 255 53 188 38 1330 31858 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822 бб, бк, см, 546 355 17 238 37 1193 29203 Открит конкурс

16.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1823 ак, врб, см, тп, 36 0 0 39 0 75 1923 Открит конкурс

05.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1-Д3 бб, бк, гбр, здб, см, чб, 319 425 26 191 0 961 21110 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1824 бб, бк, ела, см, 1098 71 6 44 13 1232 27709 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА