1 2 3 4

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 29 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1900 бб, бк, дб, чб, 558 96 12 210 100 976 26855 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903 бб, бк, чб, 447 93 8 170 98 816 22045 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1904 бб, см, 848 22 0 38 50 958 23869 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1901 бб, бк, дб, чб, 436 210 33 241 79 999 27125 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1902 бб, дб, чб, 473 48 2 96 85 704 18169 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906 бб, бк, ела, см, 1397 140 23 316 201 2077 55033 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1907 бб, бк, ела, см, 246 52 19 133 86 536 14477 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1908 бб, бк, ела, см, 383 70 5 351 50 859 23804 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1911 бб, ела, см, 654 11 35 34 33 767 19274 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1917 бб, бк, ела, 208 306 35 174 35 758 21434 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1912 бб, бк, ела, ива, см, 995 91 70 83 37 1276 32530 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1914 бб, бк, ела, см, 716 48 3 42 16 825 20694 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1918 бб, бк, см, 695 28 2 56 103 884 22253 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1919 бб, бк, см, 594 25 2 99 85 805 20599 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1920 бб, 369 110 15 107 48 649 17123 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1921 бб, бк, 628 27 8 61 86 810 20498 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1923 бб, см, 388 78 19 59 55 599 16122 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1924 бб, лст, 309 255 15 245 27 851 23942 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926 бб, чб, 722 251 4 71 44 1092 28661 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928 бб, чб, 960 828 53 664 104 2609 72842 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1909 бб, бк, брз, ела, ива, см, трп, 348 243 54 837 69 1551 46555 Открит конкурс

22.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1929 бк, бл, чб, 2 0 0 200 0 202 6551 Открит конкурс

22.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1910 бб, бк, брз, ела, ива, см, 572 120 50 519 111 1372 38710 Открит конкурс

15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913 бб, бк, ела, ива, см, 368 176 39 468 56 1107 32336 Открит конкурс

15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1916 бб, бк, ела, см, 746 103 6 188 72 1115 30195 Открит конкурс

15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1925 бб, см, 956 171 18 190 150 1485 39980 Открит конкурс

15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927 бб, чб, 710 664 21 199 87 1681 46573 Открит конкурс

15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д-4 бб, чб, 921 192 0 108 32 1253 29006 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1922 бб, бк, ела, см, 707 62 10 53 58 890 22933 Собствени работници   01.02.2019 01.02.2019