1 2 3 4

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 16 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2000 бб, бк, см, 591 40 2 57 108 798 20623 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2001 бб, бк, дб, тп, 315 107 12 241 104 779 21704 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2002 чб, 559 35 1 73 120 788 20446 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2003 бб, бк, чб, 424 51 3 123 100 701 18675 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2005 бб, бк, ела, см, чб, 936 198 17 166 164 1481 39107 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2007 бб, бк, см, 1286 51 2 260 253 1852 48746 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2009 бб, бк, ела, ива, см, 740 195 18 268 98 1319 35697 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2011 бб, бк, ела, см, 326 38 8 149 65 586 15999 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2012 бб, бк, см, 479 45 7 142 72 745 19906 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2014 бб, бк, ела, см, 442 26 17 96 41 622 16485 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2017 бб, бк, ела, см, 657 76 63 150 119 1065 28373 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2019 бб, бк, см, 930 227 62 141 137 1497 39567 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2020 бб, бк, брз, см, 262 55 4 82 24 427 11471 Открит конкурс

29.11.2019
25.02.2020 25.02.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2021 бб, 357 203 15 90 104 769 20652 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2023 бк, гбр, здб, 0 0 0 933 0 933 29856 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д-5 бб, чб, 859 1176 59 801 0 2895 82223 Открит конкурс   09.01.2020 09.01.2020