1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 12 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1900 бб, бк, чб, акдр, дб, 559 96 12 210 100 977 87259 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1901 бб, бк, чб, дб, 436 210 33 241 79 999 81706 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1902 бб, чб, бл, 473 48 2 96 85 704 58670 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1907 бб, см, ела, бк, 246 52 19 133 86 536 46255 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1908 бб, см, ела, бк, 383 70 5 351 50 859 71140 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1911 бб, см, ела, 655 11 35 34 33 768 87405 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1912 бб, см, ела, бк, ива, 995 91 70 83 37 1276 138160 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1914 бб, см, ела, бк, 716 48 3 42 16 825 95080 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1918 бб, см, бк, 695 28 2 56 103 884 89456 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1919 бб, см, бк, 594 25 2 99 85 805 79266 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1920 бб, 369 110 15 107 48 649 56240 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1921 бб, бк, 628 27 8 61 86 810 81004 Явен търг

26.11.2018
ПРОВЕДЕНА