1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2018 - 6 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1800 бб, бк, 975 48 2 121 68 1214 116364 Явен търг

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1801 бб, бк, чб, 584 95 9 107 30 825 71658 Явен търг

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1821 бб, см, ела, бк, 1554 379 32 216 85 2266 207346 Явен търг

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1802 бб, см, ела, бк, чб, 842 35 11 131 49 1068 90972 Явен търг

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1804 бб, см, ела, бк, трп, ива, 590 179 17 457 97 1340 108000 Явен търг

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1820 бб, см, ела, бк, 772 147 35 173 29 1156 103437 Явен търг

22.11.2017
ПРОВЕДЕНА