1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на дървесина от склад
Година 2020 - 9 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812-3 бб, см, ела, 206 33 0 0 0 239 24863 Таен търг

13.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-6 бб, см, бк, 393 5 0 0 0 397 43837 Таен търг

13.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 19501811 бб, см, ела, 67 10 0 1 1 80 8277 Таен търг

13.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812-5 бб, см, ела, 224 39 3 0 64 331 32620 Явен търг

15.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-7 чб, 32 6 0 0 0 38 3254 Явен търг

15.02.2020
05.03.2020 05.03.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 19171931 бб, 47 10 0 0 0 57 5570 Явен търг

25.03.2020 25.03.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д5-1 бб, 87 18 0 0 0 105 10399 Явен търг

25.03.2020 25.03.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д5/1928 бб, чб, 74 36 0 0 0 110 10309 Електронен търг

22.05.2020
09.06.2020 09.06.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 2019-1 бб, см, 285 3 0 0 44 332 38330 Електронен търг

22.05.2020
09.06.2020 09.06.2020