1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на дървесина от склад
Година 2019 - 57 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-7 бб, ела, 20 1 0 0 0 20 2247 Явен търг

21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18091810 бб, см, ела, 100 9 0 0 15 124 12790 Явен търг

21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18141711 бб, см, ела, 27 18 0 0 3 49 4532 Явен търг

21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1824-4 бб, см, ела, 174 5 0 0 28 207 24090 Явен търг

21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18221818 бб, см, 186 34 0 0 21 240 24405 Явен търг

21.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1721 1Д3 бб, 39 4 0 0 0 42 4330 Явен търг

25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18061807 бб, см, ела, бк, 170 30 0 0 2 202 22394 Явен търг

25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-1 бб, ела, 325 13 0 0 29 367 39100 Явен търг

25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1923-1 бб, 229 24 0 0 28 281 28076 Явен търг

25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 19241819 бб, 168 86 17 0 21 291 25888 Явен търг

25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-1 бб, 121 127 16 0 0 264 20966 Явен търг

25.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810-7 бб, 76 34 0 0 4 114 10379 Явен търг

21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903-1 чб, 162 26 0 0 62 250 20781 Явен търг

21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1923-2 бб, 177 14 0 0 32 224 22147 Явен търг

21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1924-2 бб, 122 138 3 0 17 280 23990 Явен търг

21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-1 бб, чб, 47 26 2 0 4 78 6599 Явен търг

21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-2 бб, 207 231 126 0 36 601 44846 Явен търг

21.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903-2 бб, чб, 187 33 1 0 44 264 24242 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1904-1 бб, 338 13 0 0 45 396 41075 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-2 бб, ела, 271 10 0 0 42 323 34086 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1924-3 бб, 48 74 0 0 5 127 10470 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-2 бб, чб, 190 80 3 0 9 282 23385 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-1Д4 бб, 212 149 122 0 0 483 37473 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-6 бб, см, ела, 39 64 0 0 8 111 8433 Таен търг

23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1903-3 бб, бк, 73 10 1 0 19 103 9784 Таен търг

23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-3 бб, см, ела, бк, 261 10 0 0 58 330 34439 Таен търг

23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1917-1 бб, ела, 196 139 7 0 32 375 32743 Таен търг

23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-3 чб, 223 58 0 0 21 302 24861 Таен търг

23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-4 бб, 87 146 56 0 0 289 21544 Таен търг

23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д4-2 бб, чб, 97 44 11 0 0 151 12121 Таен търг

23.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-8 бб, см, ела, бк, чб, 102 34 3 2 6 147 14007 Явен търг

11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-7 бб, см, ела, ива, 163 9 0 1 2 176 19260 Явен търг

11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818-5 бб, см, 66 24 0 0 2 92 8814 Явен търг

11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1906-4 бб, см, ела, бк, 329 14 0 0 44 387 41279 Явен търг

11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913-1 бб, см, 116 5 0 0 0 122 12958 Явен търг

11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1917-2 бб, 150 94 0 0 15 260 23123 Явен търг

11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-4 бб, чб, 31 72 1 0 0 104 7664 Явен търг

11.06.2019
10.06.2019 10.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927-1 бб, 108 13 0 0 11 132 12861 Явен търг

11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928/1Д4 бб, чб, 117 35 0 0 9 161 14604 Явен търг

11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18191922 бб, см, 123 8 0 0 6 137 14578 Явен търг

12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1909-1 бб, см, ела, 230 125 0 0 19 375 36413 Явен търг

12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913-2 бб, ела, 63 14 0 0 0 77 8275 Явен търг

12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1916-1 бб, см, 251 3 0 0 0 254 30830 Явен търг

12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927-2 бб, 108 5 0 0 0 113 11701 Явен търг

12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-1Д4 бб, чб, 57 4 0 0 0 61 5997 Явен търг

12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1931-1 бб, 101 9 0 0 7 117 11704 Явен търг

12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1933-1 бб, 243 19 0 0 14 275 28102 Явен търг

12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1934-1 бб, 165 15 0 0 23 203 20310 Явен търг

12.06.2019
28.06.2019 28.06.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1808-4 бб, см, ела, бк, 85 19 0 0 3 106 11365 Явен търг

24.06.2019
11.07.2019 11.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1913-3 бб, см, ела, 31 8 0 0 0 39 4151 Явен търг

24.06.2019
11.07.2019 11.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1916-2 бб, см, ела, 164 3 0 0 0 167 19637 Явен търг

24.06.2019
11.07.2019 11.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1925-1 бб, 47 28 0 0 0 75 6912 Явен търг

24.06.2019
11.07.2019 11.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1926-5 чб, 80 7 0 0 0 88 7683 Явен търг

24.06.2019
11.07.2019 11.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1927-3 бб, 60 0 0 0 0 61 6271 Явен търг

24.06.2019
11.07.2019 11.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1928-7 бб, 24 2 0 0 0 26 2642 Явен търг

24.06.2019
11.07.2019 11.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 19291931 бб, чб, 22 8 0 0 0 30 2928 Явен търг

24.06.2019
11.07.2019 11.07.2019
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1934-2 бб, 330 42 0 0 0 372 37456 Явен търг

24.06.2019
11.07.2019 11.07.2019