1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на дървесина от склад
Година 2018 - 83 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-6 бк, 62 1 0 0 0 63 5792 Явен търг

22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-4 бк, 26 0 0 0 0 26 2396 Явен търг

22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-7 бб, см, ела, бк, 57 4 0 0 0 61 5850 Явен търг

22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1709/14 бб, см, ела, бк, 121 11 0 5 58 195 17602 Явен търг

22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1715-6 бб, 38 82 0 0 0 120 9425 Явен търг

22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2-9 бб, 48 5 0 0 0 53 5091 Явен търг

22.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-7 бк, 13 0 0 0 33 46 3513 Явен търг

26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-5 бб, бк, 36 1 0 0 3 40 3757 Явен търг

26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-8 бб, ела, бк, 91 1 0 0 0 92 8896 Явен търг

26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1712-4 бб, 45 32 8 0 7 93 7356 Явен търг

26.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2-10 бб, 13 6 0 0 0 18 1695 Таен търг

23.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803-1 бб, бк, 359 10 0 0 0 369 38140 Таен търг

09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812-1 бб, см, 42 6 0 0 0 48 5087 Таен търг

09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д3-1 бб, чб, 133 10 0 0 0 143 12211 Таен търг

09.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803-2 бб, бк, 172 4 0 0 0 175 18287 Таен търг

26.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1716-4 бб, 2 26 50 0 0 77 4764 Явен търг

27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1805-1 бб, см, ела, 264 62 0 0 18 344 32360 Таен търг

27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-1 бб, см, ела, бк, 25 10 1 0 1 36 3217 Таен търг

27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1815-1 бб, см, 66 13 0 0 11 90 8389 Таен търг

27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817-1 бб, см, 310 12 0 0 21 343 36391 Таен търг

27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818-1 бб, 147 63 6 0 33 249 21040 Таен търг

27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1819-1 бб, см, ела, 162 4 0 0 5 170 18079 Таен търг

27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д3 1721 бб, 8 64 10 0 0 83 4671 Таен търг

27.04.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 17011805 бб, см, 23 31 4 0 6 64 4813 Явен търг

28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1706-9 бб, бк, 29 1 0 0 13 42 3646 Явен търг

28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-2 бб, см, ела, бк, 23 10 0 0 3 36 3331 Явен търг

28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-1 бб, см, ела, 22 21 0 0 3 46 3832 Явен търг

28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810-1 бб, см, ела, 18 18 0 0 1 37 3058 Явен търг

28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817-2 бб, см, ела, 303 17 0 0 0 320 35160 Явен търг

28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818-2 бб, см, ела, 348 11 0 0 0 360 39905 Явен търг

28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18191716 бб, см, 82 12 0 0 4 98 10067 Явен търг

28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2 1721 бб, 21 7 0 0 0 28 2615 Явен търг

28.05.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1805-3 бб, см, ела, 32 46 6 0 1 85 6433 Явен търг

18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1818-3 бб, см, ела, 120 21 0 0 8 150 14510 Явен търг

02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1806-3 бб, см, ела, 84 9 0 0 0 92 10236 Явен търг

18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810-2 бб, см, ела, 35 7 0 0 0 41 4427 Явен търг

18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1811-1 бб, см, ела, 74 11 0 0 0 85 8966 Явен търг

18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1813-1 бб, см, ела, 62 21 0 0 0 83 8468 Явен търг

18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1819-3 бб, см, 205 5 0 0 4 214 23361 Явен търг

18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822-1 бб, см, 55 1 0 0 8 65 7083 Явен търг

18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д2-1721 бб, 12 16 0 0 0 28 2114 Явен търг

18.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1700-8 бк, 28 0 0 0 37 65 5247 Таен търг

27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-7 бб, бк, 223 24 0 0 88 335 28918 Таен търг

27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803-3 бб, 107 7 0 0 7 121 12167 Таен търг

27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1805-4 бб, бк, чб, 53 13 0 0 3 69 6323 Таен търг

27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18071706 бб, ела, бк, 22 7 0 0 3 32 2982 Таен търг

27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-2 бб, см, 64 23 0 0 17 103 9308 Таен търг

27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18101712 бб, см, ела, 18 9 0 0 3 30 2649 Таен търг

27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1813-2 бб, см, ела, 84 41 7 0 15 147 13439 Таен търг

27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822-2 бб, 45 64 0 0 0 109 7802 Таен търг

27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д3-3 бб, 6 51 0 0 0 58 3463 Таен търг

27.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817-3 бб, см, ела, 230 31 0 0 14 275 28329 Явен търг

24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1823-1 см, 19 9 0 0 2 29 2722 Явен търг

24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1701-8 бб, бк, 149 6 0 0 52 207 18747 Явен търг

24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1711-2 бб, см, ела, 40 31 3 0 3 78 6467 Явен търг

24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1807-2 бб, бк, 19 33 11 0 0 62 4166 Явен търг

24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18111814 бб, см, ела, 22 12 0 0 1 35 3190 Явен търг

24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822-3 бб, 46 114 0 0 16 176 11353 Явен търг

24.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 17111814 бб, см, ела, 115 14 0 0 0 128 13717 Явен търг

07.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1803-4 бб, см, ела, 16 12 0 0 3 31 2731 Явен търг

07.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817-4 бб, см, 145 9 0 0 13 166 16716 Явен търг

07.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822-4 бб, см, 186 12 0 0 33 231 24220 Явен търг

07.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1824-1 см, ела, 177 8 0 0 33 217 23157 Явен търг

07.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18061807 бб, см, ела, 80 25 0 0 2 107 10269 Явен търг

28.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18141711 бб, см, ела, 211 22 1 0 5 239 24181 Явен търг

28.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1819-4 бб, см, 122 3 0 0 7 132 13864 Явен търг

28.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1822-5 бб, 64 13 0 0 0 77 7378 Явен търг

28.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1808-1 бб, см, ела, бк, 87 9 0 0 0 96 10046 Явен търг

16.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810-4 бб, см, 30 47 0 0 9 86 6208 Явен търг

16.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1812-2 бб, см, 58 20 2 0 6 85 8121 Явен търг

16.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18141711 бб, см, ела, 21 22 1 0 7 51 4131 Явен търг

16.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817-5 бб, 80 58 0 0 0 138 11910 Явен търг

16.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18071806 бб, см, ела, бк, 84 27 0 0 6 117 11400 Явен търг

26.10.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1813-3 бб, см, ела, 30 10 0 0 5 46 4273 Явен търг

16.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18221716 бб, 53 16 0 0 0 70 6415 Явен търг

26.10.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18241809 бб, см, ела, 280 31 0 0 68 379 38925 Явен търг

26.10.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 18061706 бб, см, ела, 29 4 0 0 0 33 3590 Явен търг

20.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1807-4 бб, см, ела, бк, 57 17 0 0 0 74 7316 Явен търг

20.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1810-5 бб, см, лст, 90 17 0 0 0 107 10360 Явен търг

20.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1809-4 бб, см, ела, 88 8 0 0 12 108 11287 Явен търг

20.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1817-6 бб, 31 18 0 0 0 49 4349 Явен търг

20.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1824-3 бб, см, 221 15 0 0 64 300 31511 Явен търг

20.11.2018
07.12.2018 07.12.2018
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@nug.bg 1Д3-4 бб, 18 4 0 0 0 21 2021 Явен търг

20.11.2018
07.12.2018 07.12.2018