1 2 3 4

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Дикчан ddssatovcha@abv.bg 1902 1. Оран в горските разсадници- отдели 4-10;188-9, 10;280-3 пролет и есен2. Фрезоване в горските разсадници- отдели 4-10;188-9, 10;280-3 пролет и есен3. Повдигане със скоба на произведени иглолистни горски фиданки в лехи - пролет 2003 Открит конкурс

15.04.2019
12.04.2019 12.04.2019