1 2 3 4

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2018 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Дикчан ddssatovcha@nug.bg 1801 1. Оран в горски разсадници "Луковица", " Палашева река" и "Кору дере"-пролет и есен.2. Фрезоване в горски разсадници Луковица", " Палашева река" и "Кору дере"-пролет и есен.Обща площ 30 дка. 1800 Открит конкурс

22.05.2018
22.05.2018 22.05.2018