1 2 3 4

НачалоЦЕНИ - Организиран ловен туризъм / ОЛТ /


ТП ДЪРЖАВНО  ЛОВНО СТОПАНСТВО "ДИКЧАН"

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.03.2018 г. ДО 28.02.2019 г. СЪГЛАСНО ЧЛ.76, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

 

1. ЕДЪР ДИВЕЧ

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН – CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди – от 1 Септември до 31 Януари 
                                - женски – от 1 Октомври до 31 Декември 
Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст. 

от

4,01 кг

До

5,00 кг

600 €

+

3 € *

от

5,01 кг

До

6,00 кг

900 €

+

5 € *

от

6,01 кг

До

7,00 кг

1400 €

+

6 € *

от

7,01 кг

До

8,00 кг

2000 €

+

8 € *

от

8,01 кг

До

9,00 кг

2800 €

+

10 € *

от

9,01 кг

До

10,00 кг

3800 €

+

12 € *

от

10,01 кг

До

11,00 кг

5000 €

+

30 € *

от

11,01 кг

До

12,00 кг

8000 €

+

40 € *

 

Над

12,01 кг

12000 €

+

80 € *


* Забележка: за всеки следващи 10 грама. 
За трофеи над 230.00 точки по  CIC се начислява добавка от 10% върху цената. 
За отстреляна кошута над 2 г. – 150 € 
Селекционен отстрел:
                      - до 2 г. – 100 € 
                      - от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. -300 € 
След 30. Октомври се прави до 10% отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

ДИВА СВИНЯ – SUS SCROFA L.

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:

Срок за ловуване: - целогодишно 
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби. 

 

До

14,00 см

300 €

 

от

14,01 см

До

16,00 см

300 €

+

10 € *

от

16,01 см

До

18,00 см

500 €

+

10 € *

от

18,01 см

До

20,00 см

700 €

+

15 € *

от

20,01 см

До

22,00 см

1000 €

+

30 € *

 

Над

22,01 см

1600 €

+

60 € *


* Забележка: за всеки следващ милиметър. 
За отстреляна дива свиня до 1 год.- 50 € 
За отстреляна дива свиня от1 год. до 2 год.- 100 € 
За отстреляна женска над 2 год.– 500 € 
За ранен и ненамерен глиган – 500 € 
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10% върху цената на трофея.
От 01.Май. до31.Август. се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.

Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/

Срок за ловуване: - от 1 Октомври до втората неделя на месец Януари. 
Групов лов в ловни дворове към БИСД –от 1 Октомври до последния ден на Февруари.
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

 

до

14,00 см

300 €

от

14,01 см

до

16,00 см

400 €

от

16,01 см

до

18,00 см

500 €

от

18,01 см

до

20,00 см

700 €

от

20,01 см

до

22,00 см

1000 €

 

над

22,01 см

1600 €


За отстреляна дива свиня до 1 год.- 50 € 
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год.- 100 € 
За отстреляна женска над 2 год. – 500 € 

ЕЛЕН ЛОПАТАР – CERVUS DAMA L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди – от 1 Септември до 31 Януари. 
                               - женски                    –  от 1 Октомври до 31 Декември. 
Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.

Шилар

100 €

 

 

 

До

2,00 кг

400 €

 

 

от

2,01 кг

До

2,50 кг

500 €

+

2 € *

от

2,51 кг

До

3,00 кг

600 €

+

4 € *

от

3,01 кг

До

3,50 кг

840 €

+

10 € *

от

3,51 кг

До

4,00 кг

1340 €

+

16 € *

 

Над

4,01 кг

2140 €

+

30 € *

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 200.00 точки  по CIC се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута – 50 €
За отсрелян приплод – 50 €
След 30.11. се прави до 10% отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.
 

МУФЛОН – OVIS MUSIMON PALL.

Срок за ловуване: - мъжки– целогодишно.
                               - женски– от 1 Септември до 31 Януари.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.

 

До

50 см

350 €

 

от

50,01 см

До

60 см

600 €

+

20 € *

от

60,01 см

До

70 см

800 €

+

50 € *

от

70,01 см

До

80 см

1300 €

+

120 € *

 

Над

80 см

2500 €

+

200 € *


* Забележка: за всеки следващ сантиметър. 
За отстреляна женска – 50 € 
За отстрелян приплод – 50 € 
За трофеи над 230.00 точки  по CIC се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от цената на заявения за отстрел такъв.

СЪРНА – CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване: - мъжки– от 1 Май до 30 Октомври 
                                - женски и приплоди – от 1 Септември до 30 Октомври 
Трофеят се заплаща на база тегло в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр. 

 

до

200 гр

100 €

 

от

201 гр

до

250 гр

100 €

+

1 € *

от

251 гр

до

300 гр

150 €

+

2 € *

от

301 гр

до

350 гр

250 €

+

4 € *

от

351 гр

до

400 гр

450 €

+

8 € *

от 

 401 гр до 450 гр 850 € + 13 € *

 

 над  451 гр  1400 €  +  30 € *

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.
За трофеи над 160.00 точки  по CIC се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна сърна – 100 €
За отсрелян приплод – 50 €
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.


ГЛУХАР – TETRAO UROGALLIS L.

Срок за ловуване: мъжки – от 15.Април. до 15.Май 
За отстрелян глухар се заплаща 1000 €
II. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS/PALL/ - 30 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31.Декември

2. НУТРИЯ – MIOCASTOR COYPUS MOL - 15 €

Срок за ловуване: от 1.ноември до последния ден на Февруари3. ФАЗАН – PHASIANUS COLCHICUS/L/ - 10 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари 
Фермерно произведени от 1 Октомври до 28.Февруари

4. ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ - 6 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари

5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА – ANAS ALBIFRONS/SCOP/ - 20 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари

6. ЯРЕБИЦА – PERDIX PERDIX /L/ - 20 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 30 Ноември 
Фермерно произведени от 1 Октомври до 31.Януари

7. КЕКЛИК – АLECTORIS GRAECA CIPRIOTES HARTERT - 15 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 30 Ноември 
Фермерно произведени от 1 Октомври до 31.Януари.

8. ГОРСКИ БЕКАС - SCOLOPAX RUSTICOLA /L/ - 20 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до последния ден на Февруари

 9. ГРИВЯК   COLUMBA PALUMBUS /L/ - 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до втората неделя на Февруари

10.ГУРГУЛИЦА - STREPTOPELIA TURTUR /L/ - 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август - 30.Ноември


11.ПЪДПЪДЪЦИ – COTURNIX COTURNIX /L/ - 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до 30.Ноември

12. ТОКАЧКА - NUMIDA MELEAGRIS L. - 6 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари. 
Фермерно произведени от 1. Октомври до 28.Февруари

13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА – GALLINAGO GALLINAGO - 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до последния ден на Февруари

14.ЧЕРНА ЛИСКА - 1 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари

15.СКОРЕЦ - 1 €

Срок за ловуване: целогодишно

16. ДИВА ПУЙКА - 20 €

Срок за ловуване: от 1. Октомври до последния ден на Февруари
Забележка: по договаряне може да се начисли 10% за ранен и ненамерен дивеч.

III . ХИЩНИЦИ

1. ВЪЛК - CANIS LUPUS L. - 250 €

Срок за ловуване: целогодишно

2. ЛИСИЦА – VULPES VULPES - 10 €

Срок за ловуване: целогодишно


3. Други хищници, разрешени за лов - 10 €Забелeжка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

 

ІV. ДИВЕЧОВО МЕСО:

1. ЕЛЕНИ - 4.0 € за кг.

2. СЪРНИ - 4.0 € за кг.

3. МУФЛОНИ - 2 € за кг.

4. ДИВИ СВИНЕ - 2 € за кг.

5. ДРУГИ ВИДОВЕ ЕДЪР ДИВЕЧ - 2 € за кг.

 

V. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ ЗА ПРЕПАРИРАНЕ:

1. ЕЛЕНИ - 100 €

2. ДРУГИ - 50 €

Забележка: в цената е включено дране, осоляване и опаковане на цялата кожа или част от нея.

РАЗДЕЛ ВТОРИ - 
МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ ЛОВЕН  ТУРИЗЪМ И ЗА УСЛУГИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Допълнителни условия:

А./  Директорите на ДЛС имат право да предлагат пакетни цени след одобрение от директорите на държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.

Б / Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изварянето им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.

В./  Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей / без глиган /. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.

Г./ Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

Д./ Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка над 140 точки, определени по СIС , не се изнасят от страната до изтичане на 6 месеца от отстрела.


I.БАЗИ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

1.Нощувка със закуска съгласно категоризацията на ловната база: 
- в ловен дом - единична стая 40 €, двойна 50 €, 
- в ловна хижа - единична стая 20 €, двойна 30 €,

2.Храноден:

    обяд - 20€

вечеря - 20€ 
            - 40€
 

Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Ниско и високо – алкохолните напитки се продават по утвърден ценоразпис от директора, поставен на видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните обяд или вечеря.
3. Придружителите заплащат пълен размер на пансиона. За деца до 7 г., придружаващи ловците, не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената за нощувка и храна.

II. УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

1. Ловен водач за един ден - 50 € ;
2. Носач за един ден - 15 € ;
3. Цена за групов лов на дива свиня - 80 € за един ловец на ден ;
4. Цена за групов лов на дива свиня без организация - 30 € за един ловец на ден ;
5. Ловен билет за един ловец (ако е чужденец) - 23 € ;
6. Моторно превозно средство - 50 €  на ден ;
7. Наем на Ловна карабина /включително и боеприпаси/ за 1 ден на ловец – 30 € 
8.. Фотолов - за един ден с водач - 20 € на ден ;
9. Ловно куче за един ден - 10 € на ден ;
10. Пансион за ловно куче - 15 €  на ден ;
11. Трансфер (място на пристигане – стопанство- място на отпътуване):
-за микробус и лек автомобил - 0.7€ за км., но не повече от 300 € 

III . Посочените цени по т. I  и т. II   са  в евро, с включен ДДС.
IV. За ползването на базите за ловен туризъм и услугите за организиране на ловен туризъм се допуска заплащане на комисион до 15% от договорените брутни цени.
V. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
Запазвам си правото за промени.

 

НАСЛУКА!

 

 

 

 

 

 

СЕЛЕКЦИОНЕН ЛОВ

УИКЕНД ПАКЕТ

 

За лов на Елен лопатар и Муфлон до 1 год. възраст

 

3 ловни дни / 2 нощувки

Цена за 1 ловец 565

 

С удоволствие Ви предлагаме на вашето внимание нашите пакети и цени:

нПакетни цени за 1 ловец 3 ловни дни 2 нощувки

·         1 ловец – 565 Евро

·         Придружител - 290 Евро

·         Допълнителен ловен ден - 190 Евро

·         Допълнителен ден за придружител - 90 Евро

 

 

4 ловни дни / 3 нощувки

Цена за 1 ловец 740

 

нПакетни цени за 1 ловец 4 ловни дни 3 нощувки /

·         1 ловец – 740 Евро

·         Придружител - 290 Евро

·         Допълнителен ловен ден - 190 Евро

·         Допълнителен ден за придружител - 90 Евро

 

В цената на пакета са включени:

-  Настаняване в двойна стая в ловния дом;

- Пълен пансион включващ - закуска, обяд и вечеря, както и всички топли и безалкохолни напитки;

-  Ловна организация – разрешително, ловен водач, МПС;

-  Първична обработка на отстреляните животни;

-  Отстрел на две нетрофейни животни (приплоди) Елен лопатар + Муфлон ( до 1 година)

 

* Всички допълнителни услуги извън пакета се заплащат по утвърден ценоразпис.

* Алкохолните напитки се продават по утвърден от директора на териториалното поделение ценоразпис, поставен на видно място. 

НАСЛУКА!!!