1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Дикчан - Дата на обявата:
Преписка ID: 19 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: "Доставка чрез закупуване на автокран за Камаз за нуждите на ТП "ДЛС Дикчан"
ДЛС Дикчан - Дата на обявата:
Преписка ID: 02724-2019-0082 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка чрез закупуване на косачка за нуждите на ТП "ДЛС Дикчан"