1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Дикчан - Дата на обявата:
Преписка ID: 02724-2019-0061 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Избор на изпълнител за профилактика, основен и текущ ремонт на трактори /вкл. друга тежка техника/ и прикачен инвентар, включително доставка на резервни части за същите, за срок от 24 месеца“