1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Дикчан - Дата на обявата:
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Извършване на ремонт на покрива и подмяна на дограма на четвърти етаж и тераса на административна сграда на ТП ДЛС Дикчан
Валидна до (вкл.): 11.10.2018