1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Дикчан - Дата на обявата:
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Изготвяне на проект за подмяна на електроинсталацията, изготвяне на архитектурно разпределение и конструкция на помещение за хранене и част Технологична в кухня, обслужваща ловен дом Дикчан“
Валидна до (вкл.): 20.03.2020