1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Дикчан - Дата на обявата:
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: Изграждане на стоманобетоново съоражение към траен горски път „Бошнаков чарк-Гроба“ – четвърта степен в местността „Мавров мост, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Дикчан“
Валидна до (вкл.): 14.10.2019