1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Дикчан - Дата на обявата:
Преписка ID: 9090977
Предмет: „Доставка чрез закупуване на котел и необходимото оборудване към него за ловен дом „Дикчан“, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Дикчан“
Валидна до (вкл.): 19.08.2019