1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Дикчан - Дата на обявата:
Преписка ID: 9095154
Предмет: „Доставка чрез закупуване на алуминиеви радиатори и материали за монтаж, необходими за парната инсталация на административната сграда на ТП „ДЛС Дикчан“, с.Сатовча“
Валидна до (вкл.): 17.12.2019