1 2 3 4

НачалоСъбиране на оферти с обяваОбявление за поръчка
Информация за преписка
ДЛС Дикчан - Дата: 01.08.2019

Информация за препискатаСъдържание

Номер и дата на документа Тип на документа Публикуван на
9090977 / 01.08.2019 ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.08.2019
9090977 / 14.08.2019 СЪОБЩЕНИЕ 14.08.2019
9091411 / 14.08.2019 ИНФОРМАЦИЯ 14.08.2019
9090977 / 21.08.2019 ПРОТОКОЛ 21.08.2019
9090977 / 17.09.2019 ДОГОВОР 17.09.2019