1 2 3 4

Гори във фаза на старост /ГФС /


Гори във фаза на старост на територията на ТП ДЛС "Дикчан"

Важно!!! Поради влизане в сила на нов ГСП 2018-2027, ще бъдат осъвместени  промените във част от подотделите, където има такива.
 ГФС:
12-з/18,9;48a-/0,3/4,1/4,6/13,5//3,2/4,2/2,2/2,4;
49а/1,0/0,7/0,2/2,7/0,6/0,2/2,4/5,0/0,2/0,3,
н
/0,2/1,0;85-а /10,3;
 ЗМ „Манастирището” 123 б/7,1; 128 г/14,1, д/0,4, е/1,3, о/11,5,п/3,1; 129 б/11,6, в/0,6; 130 а/10,3, б/2,9 ; 131 а/24,7,
г
/5,2, е/3,0;  130-г/12,6 /4,3; 131-д/3,7, ж/10,8 ; 139-з/4,7;
144- а/7,4;145-а/25,1;145-б/17,6;175-б/18,4;176-а/8,7;
241-а
/15,8;242-а/7,5/17,5; 243-а/15,7;
312-а
/19,0/24,2/8,0/3,8;313-г/3,8/19,3/0,8, ;
обща площ ГФС 2%: 422,7ha
 
Представителни образци :
84-и; 85-б; 120-2; 121- 4; 135- 1, 2, 5, 6 ; 142- 2, 3 ;
151
2; 152 3; 153 3;  155 д; 157 ж, з, л, 185 б, в, г, д, ж;
186 а, б, в, я, а
1, б1, в1 ; 187 а, п ; 210-ж; 212-а, б;
335
в, д ,к , щ,в1, т1, у1, ц1,1 , 2, 3 ; 346- м, л, п, 9;  333-1; 347-а, б, 1; 356-а, б ,г ; 357-а ,б ,1 ; 358-в ,г ,д ; 368-г; 370-л;
Обща площ КЗ 3% – 500,9 ha