1 2 3 4

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 14 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2102 бб, бк, ела, см, 242 22 3 243 54 564 15950 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2103 бб, бк, ела, ива, см, 1302 156 15 212 186 1871 49072 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2104 бб, бк, ела, ива, см, 831 101 16 333 176 1457 39415 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2106 бб, бк, ела, см, 314 28 6 205 49 602 16731 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2107 бб, бк, ела, см, 335 52 4 353 129 873 24621 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2108 бб, бк, ела, см, 1674 134 71 567 601 3047 81560 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2110 бб, бк, ела, см, тп, 585 177 12 353 66 1193 32982 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2112 бб, бк, ела, см, 1758 87 45 145 268 2303 59387 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2113 бб, 614 230 5 91 111 1051 27862 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2114 бб, бк, брз, ела, см, 1055 203 44 101 121 1524 39860 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2117 бб, 110 438 21 226 18 813 23582 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2118 бб, бк, ела, см, 213 48 14 368 76 719 20851 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2119 бб, бк, ива, см, 144 208 11 184 26 573 16378 Открит конкурс

30.11.2020
17.12.2020 17.12.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д-6 бб, дб, чб, 437 1135 78 249 54 1953 54884 Открит конкурс   05.01.2021 05.01.2021