1 2 3 4

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 32 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2102 бб, бк, ела, см, 242 22 3 243 59 569 16071 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2103 бб, бк, ела, ива, см, 1302 156 15 212 186 1871 49072 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2104 бб, бк, ела, ива, см, 831 101 16 333 176 1457 39415 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2106 бб, бк, ела, см, 314 28 6 205 49 602 16731 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2107 бб, бк, ела, см, 335 52 4 353 129 873 24621 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2108 бб, бк, ела, см, 1674 134 71 567 601 3047 81560 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2110 бб, бк, ела, см, тп, 585 177 12 353 66 1193 32982 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2112 бб, бк, ела, см, 1758 87 45 145 268 2303 59387 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2113 бб, 614 230 5 91 111 1051 27862 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2114 бб, бк, брз, ела, см, 1055 203 44 101 121 1524 39860 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2117 бб, 110 438 21 226 18 813 23582 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2118 бб, бк, ела, см, 213 48 14 368 76 719 20851 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2119 бб, бк, ива, см, 144 208 11 184 26 573 16378 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2120 бб, бк, ела, см, 1021 30 17 40 67 1175 29923 Открит конкурс

11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2121 бб, бк, ела, см, 339 33 0 40 108 520 13521 Открит конкурс

11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2122 бб, бк, 182 70 4 33 66 355 9452 Открит конкурс

11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2123 бб, бк, см, 551 208 41 47 123 970 25645 Открит конкурс

11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2101 бб, бк, см, 580 94 6 388 201 1269 34997 Открит конкурс

11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2105 бб, бк, ела, 414 24 1 153 58 650 17472 Открит конкурс

11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2109 бб, ела, см, 1572 88 81 288 157 2186 57536 Открит конкурс

11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2115 бб, бк, ела, см, тп, 1395 192 58 349 514 2508 66613 Открит конкурс

11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2100 бб, бк, 198 27 2 53 45 325 8645 Открит конкурс

11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2116 бб, см, 191 328 20 29 35 603 16507 Открит конкурс

11.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д-6 бб, дб, чб, 437 1135 78 249 54 1953 54884 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2111 бб, бк, см, 1362 116 10 142 78 1708 44198 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2124 бб, дб, чб, 105 50 1 25 2 183 4927 Открит конкурс   29.03.2021 29.03.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2125 бб, брз, 0 0 0 256 0 256 8192 Открит конкурс   27.07.2021 27.07.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2126 бб, бк, ела, см, 48 1 6 259 239 553 15911 Открит конкурс   27.07.2021 27.07.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2127 бб, бк, ела, см, 5 3 2 260 90 360 10932 Открит конкурс   27.07.2021 27.07.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2128 бб, ела, см, 4 0 2 193 49 248 7610 Открит конкурс   27.07.2021 27.07.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2129 бб, ела, см, 9 2 1 162 88 262 7785 Открит конкурс   27.07.2021 27.07.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2130 бб, бк, ела, см, 31 4 4 263 131 433 12831 Открит конкурс   27.07.2021 27.07.2021