1 2 3 4

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 23 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2000 бб, бк, см, 591 40 2 57 108 798 20623 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2001 бб, бк, дб, тп, 315 107 12 241 104 779 21704 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2002 чб, 559 35 1 73 120 788 20446 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2003 бб, бк, чб, 424 51 3 123 100 701 18675 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2005 бб, бк, ела, см, чб, 936 198 17 166 164 1481 39107 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2007 бб, бк, см, 1286 51 2 260 253 1852 48746 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2009 бб, бк, брз, ела, ива, см, 740 195 18 268 98 1319 35697 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2011 бб, бк, ела, см, 326 38 8 149 65 586 15999 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2012 бб, бк, см, 479 45 7 142 72 745 19906 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2014 бб, бк, ела, см, 442 26 17 96 41 622 16485 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2017 бб, бк, ела, см, 657 76 63 150 119 1065 28373 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2019 бб, бк, см, 930 227 62 141 137 1497 39567 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2020 бб, бк, брз, см, 262 55 4 82 24 427 11471 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2021 бб, 357 203 15 90 104 769 20652 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2023 бк, гбр, здб, 0 0 0 933 0 933 29856 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2004 бб, бк, ела, см, тп, 776 48 9 123 95 1051 27506 Открит конкурс

18.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2008 бб, бк, ела, см, 745 141 19 452 281 1638 45151 Открит конкурс

18.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2010 бб, бк, ела, см, 216 38 9 373 75 711 20694 Открит конкурс

18.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2018 бб, бк, ела, см, 1064 116 55 96 255 1586 41240 Открит конкурс

18.03.2020
30.10.2020 30.10.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2006 бб, бк, см, 600 33 2 232 89 956 25868 Открит конкурс

19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д-5 бб, чб, 859 1176 59 801 0 2895 82223 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2013 бб, бк, ела, см, 493 43 8 223 131 898 24463 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2024 бб, бк, ела, см, 131 34 10 546 188 909 26899 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА