1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2021 - 16 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д-6 бб, чб, дб, 437 1135 78 249 54 1953 134384 Явен търг

03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2100 бб, бк, 198 27 2 53 45 325 28263 Явен търг

03.02.2021
22.02.2021 22.02.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2101 бб, см, бк, 580 94 6 388 201 1269 105864 Явен търг

03.02.2021
22.02.2021 22.02.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2105 бб, ела, бк, 414 24 1 0 58 497 49179 Таен търг

03.02.2021
27.04.2021 27.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2109 бб, см, ела, 1572 88 81 0 157 1898 196876 Таен търг

03.02.2021
27.04.2021 27.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2112 бб, см, ела, бк, 1758 87 45 145 268 2303 225635 Явен търг

03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2115 бб, см, ела, бк, тп, 1395 192 58 0 18 1663 166489 Таен търг

03.02.2021
27.04.2021 27.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2116 бб, см, 191 328 20 29 35 603 45709 Явен търг

03.02.2021
22.02.2021 22.02.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2117 бб, 110 438 21 226 18 813 51551 Явен търг

03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2119 бб, см, бк, ива, 144 208 11 184 26 573 39798 Явен търг

03.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2103 бб, см, ела, бк, 1302 156 15 0 186 1659 169380 Таен търг

09.03.2021
27.04.2021 27.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2114 бб, см, ела, 1055 203 44 0 121 1423 135076 Таен търг

09.03.2021
27.04.2021 27.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2122 бб, 182 70 4 0 66 322 26999 Таен търг

09.03.2021
27.04.2021 27.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2120 бб, см, ела, 1021 30 17 0 67 1135 118816 Таен търг

09.03.2021
27.04.2021 27.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2121 бб, см, ела, бк, 339 33 0 0 108 480 49641 Таен търг

09.03.2021
27.04.2021 27.04.2021
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2123 бб, см, 551 208 41 0 123 923 80813 Таен търг

09.03.2021
27.04.2021 27.04.2021