1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2020 - 17 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2000 бб, см, бк, 591 40 2 57 108 798 79058 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2001 бб, бк, тп, дб, 315 107 12 241 104 779 64394 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2002 чб, 559 35 1 73 120 788 67811 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2003 бб, бк, чб, 424 51 3 123 100 701 59616 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2005-1 бб, см, ела, бк, чб, 936 198 17 0 164 1315 129360 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2006-1 бб, см, бк, 600 33 2 0 89 724 74943 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2007-1 бб, см, бк, 1286 51 2 0 253 1592 164655 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2009 бб, см, ела, бк, ива, 740 195 18 268 98 1319 116705 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2011 бб, см, ела, бк, 326 38 8 149 65 586 52227 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2012 бб, см, бк, 479 45 7 142 72 745 69568 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2013-1 бб, см, ела, бк, 493 43 8 0 131 675 65149 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2014 бб, см, ела, бк, 442 26 17 96 41 622 62070 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2017-1 бб, см, ела, бк, 657 76 63 0 119 915 97723 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2019 бб, см, бк, 930 227 62 141 137 1497 148902 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2020 бб, см, бк, брз, 262 55 4 82 24 427 39418 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2021 бб, 357 203 15 90 104 769 65288 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д-5 про бб, чб, 304 168 0 59 27 558 44914 Явен търг

08.09.2020
ПРОВЕДЕНА