1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на дървесина от склад
Година 2020 - 44 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1812-3 бб, см, ела, 206 33 0 0 0 239 24863 Таен търг

13.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1906-6 бб, см, бк, 393 5 0 0 0 397 43837 Таен търг

13.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 19501811 бб, см, ела, 67 10 0 1 1 80 8277 Таен търг

13.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1812-5 бб, см, ела, 224 39 3 0 64 331 32620 Явен търг

15.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1926-7 чб, 32 6 0 0 0 38 3254 Явен търг

15.02.2020
05.03.2020 05.03.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 19171931 бб, 47 10 0 0 0 57 5570 Явен търг

25.03.2020 25.03.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д5-1 бб, 87 18 0 0 0 105 10399 Явен търг

08.09.2020
25.03.2020 25.03.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д5/1928 бб, чб, 74 36 0 0 0 110 10309 Електронен търг

22.05.2020
09.06.2020 09.06.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2019-1 бб, см, 285 3 0 0 44 332 38330 Електронен търг

22.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1904-2 бб, см, 254 27 0 0 117 397 37518 Явен търг

03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1913-5 бб, см, ела, 64 1 0 0 1 66 7551 Явен търг

03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1922-1 бб, см, ела, 131 14 2 6 20 173 16875 Явен търг

03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д5-3 бб, чб, 221 155 0 0 19 394 35269 Явен търг

03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2000-1 бб, 210 12 0 0 110 331 31382 Явен търг

03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2007-1 бб, см, бк, 297 21 0 0 72 389 37440 Явен търг

03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2010-1 бб, см, ела, бк, 69 1 0 0 12 82 8948 Явен търг

03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2019-2 бб, см, 294 5 0 0 34 334 39169 Явен търг

03.07.2020
22.07.2020 22.07.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1922-2 бб, 38 3 0 0 8 49 4798 Явен търг

24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2007-2 бб, см, 297 7 0 0 75 380 38857 Явен търг

24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2017-1 бб, ела, 88 3 0 0 24 115 12745 Явен търг

24.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1814-7 бб, см, ела, тп, 17 7 0 0 63 87 6683 Таен търг

03.08.2020
18.08.2020 18.08.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1913-6 бб, ела, 16 13 0 0 12 41 3390 Таен търг

03.08.2020
18.08.2020 18.08.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1916-4 см, ела, 206 42 0 0 42 291 29687 Таен търг

03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1922-3 бб, см, 96 7 0 0 12 115 12619 Таен търг

03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д5-4 бб, чб, 45 37 0 0 0 82 7255 Таен търг

03.08.2020
18.08.2020 18.08.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2010-2 бб, ела, 113 0 0 0 10 123 13883 Таен търг

03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1916-5 см, ела, 51 21 0 0 16 88 8397 Явен търг

19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1922-4 бб, 69 5 0 0 27 100 9605 Явен търг

19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1Д5-5 бб, 25 0 0 0 14 38 3480 Явен търг

19.08.2020
08.09.2020 08.09.2020
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2000-2 бб, 144 6 0 0 32 181 18535 Явен търг

19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2007-3 бб, 129 2 0 0 13 144 15215 Явен търг

19.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1909-2 бб, см, 27 6 3 0 5 42 4085 Явен търг

03.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1913-7 см, ела, 31 5 0 0 6 42 4372 Явен търг

03.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1922-5 бб, см, 75 4 0 0 9 87 9261 Явен търг

03.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2004-4 бб, см, ела, 172 3 0 0 32 206 22441 Явен търг

03.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2014-1 бб, см, ела, 110 8 0 0 49 167 17218 Явен търг

03.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2024-1 бб, 15 0 0 0 20 36 3017 Явен търг

03.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 1922-6 бб, см, 49 1 0 0 9 59 6144 Явен търг

21.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2000-3 бб, 94 2 0 0 56 152 14461 Явен търг

21.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2004-5 бб, ела, бк, 28 0 0 0 9 37 3713 Явен търг

21.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2008-1 бб, 99 0 0 0 33 132 13250 Явен търг

21.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2014-2 бб, см, ела, 107 7 0 0 25 139 15064 Явен търг

21.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2017-2 бб, см, ела, 103 5 0 0 16 124 13998 Явен търг

21.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2024-2 бб, 28 0 0 0 25 52 4568 Явен търг

21.09.2020
ПРОВЕДЕНА