1 2 3 4

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2020 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2001 Механизирани дейности по производство на посадъчен материал в отдели/подотдели 188-9, 188-10 и 280-3 в държавни горски разсадници "Луковица" и "Кору дере" в района на ТП "ДЛС Дикчан"1. Оран в разсадници 1.1 Оран - пролет - 10 дка1.2. Оран - есен - 10 дка2. 1160 Открит конкурс

13.04.2020
30.04.2020 30.04.2020