1 2 3 4

НачалоЛОВ


Благороден елен Благороден елен
Благородният елен (Cervus elaphus) е едър тревопасен бозайник от сем. Еленови(Cervidae),разред Чифтокопитни (Artiodactyla). Женският елен се нарича "кошута".
Сърна Сърна
Сърната (Capreolus capreolus L.) е средно голям тревопасен бозайник от сем.(Cervidae), разред Чифтокопитни (Artiodactyla).
Муфлон (Ovis  musimon Schreb.) Муфлон (Ovis musimon Schreb.)
Муфлон (Ovis musimon Schreb.) е средно голям тревопасен бозайник от сем.Кухороги(Bovidae), разред Чифтокопитни (Artiodactyla).
Дивата свиня (Sus scrofa) Дивата свиня (Sus scrofa)
Дивата свиня (Sus scrofa L.) или евразийска дива свиня е бозайник от разред Чифтокопитни.
Елен лопатар (Dama dama) Елен лопатар (Dama dama)
Еленът лопатар (Dama dama) е тревопасен бозайник от разред Чифтокопитни (Artiodactyla).
Глухар (Tetrao urogallus L.) Глухар (Tetrao urogallus L.)
Глухарът (Tetrao urogallus) е птица от семейство Тетревови (Tetraonidae).