1 2 3 4

НачалоКОНТАКТИ


ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ДИКЧАН”
 

Адрес: България, ПК 2950, Сатовча, ул.“ Тодор Шопов ” 39
Тел: ++359 / 7541 / 2170
Факс: ++359 / 7541 / 2070
GSM: ++359 / 8892/ 336 710
Е-mail:
[email protected]