1 2 3 4

НачалоНОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ

04/09/2020

ТП ДЛС Дикчан уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
НОВА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА!

13/08/2020

НОВА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА!
ОБЯВЛЕНИЕ

07/08/2020

ТП ДЛС Дикчан уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

30/07/2020

ТП ДЛС Дикчан уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ОБЯВЛЕНИЕ

24/07/2020

ТП ДЛС Дикчан уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
Продажба

29/06/2020

Протокол
Протокол - Продажба на дървесина от временен горски склад в Обект № 2004-1; подотдел: 76-Е

25/06/2020

Продажба на дървесина от временен горски склад в Обект № 2004-1; подотдел: 76-Е
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ДИКЧАН
СЪОБЩЕНИЕ

09/09/2019

ПРОМЯНА В ДАТИТЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ БОРОВА ПРОЦЕСИОНКА В ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ

04/09/2019

АВИОБОРБА СРЕЩУ БОРОВА ПРОЦЕСИОНКА В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ ОРГАНИЗИРА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ

19/08/2019

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 2019-2020
ООТКРИТ КОНКУРС

25/03/2019

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове, находящи се в Обект № 1900
Обекти и отдели, в които ще се извършва дърводобив през 2020г

28/01/2020

Годишен план за ползване на дървесина през 2020г. на ТП "ДЛС Дикчан" - с.Сатовча.