1 2 3 4

Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите за отговорно управление на горите и за прилагане на свързаните Политики и Стандарти.