1 2 3 4

Гори във фаза на старост /ГФС /


Гори във фаза на старост на територията на ТП ДЛС "Дикчан"

Важно!!! Поради влизане в сила на нов ГСП 2018-2027, ще бъдат осъвместени  промените във част от подотделите, където има такива.