1 2 3 4

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И /ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП "ДЛС ДИКЧАН"


виж тук:
userfiles/file/%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F(1).pdf